Komandiruotė

Jei reikia likti vietoje:

1. Viešbučio paros kaina nuo 50 € + pvm (2 žmonėms).

2. Dienpinigiai vienam darbuotojui už sekančią dieną:
   2.1. Lietuvoje: 35 € + pvm
   2.2. Užsienyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/TAIS.232345/asr